Pályázatról

A projekt tartalmának bemutatása

A Széchenyi 2020 támogatásával valósul meg a "Foglalkoztatási paktum létrehozása és megvalósítása a Tiszafüredi járásban" elnevezésű TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00003 kódszámú pályázat 2017.01.01. és 2020.09.28 között, 238.766.592 Ft-os, 100%-os támogatásából. A projekt közvetlen átfogó célja a járási foglalkoztatási együttműködés - paktum - képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása, tevékenységi körének, eredményességének, hatékonyságának növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskeresők munkához juttatása a Tiszafüredi járás területén. A projekt konzorciumi formában valósul meg, vezetője Tiszafüred Város Önkormányzata, tagja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal. A helyi paktum a Jász-Nagykun-Szolnok megyei paktum szakmai, területi és ágazati szempontjaival egyeztetett módon került kialakításra, azzal összehangoltan kerül megvalósításra. A megyei paktum 77 településre, a helyi a Tiszafüredi Járáshoz tartozó 7 településre terjed ki. A turisztikai fejlesztésekhez, az egészségügyi és szociális ellátáshoz, a gyermekintézményekhez kapcsolódó munkaerő-piaci programok és a megye államilag kiemelt beruházásaihoz kötődő akciók a megyei paktum keretében tervezettek. A 1562/2015. Kormányhatározatnak megfelelően kulcsindikátorként elvárt a megyei és a helyi paktumok keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma 2018. év végéig 750 fő, 2023. év végéig 2.899 fő. Ebből a helyi paktum keretében a munkaerő-piaci programba bevontak indikátor száma: 154 fő. A helyi foglalkoztatási paktum keretében álláshoz jutók száma 92 fő, a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma 47 fő. A projekt két főtevékenységre bontható. A "B" főtevékenység gazdája a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, illetve annak szervezeti egysége, a Tiszafüredi Járási Hivatal. Ezen tevékenység elsődleges célja, hogy javuljon a járásban élő álláskeresők foglalkoztathatósága, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedése. Fontos továbbá, hogy a célcsoportba tartozó személyeket az elsődleges munkaerőpiacra segítse, komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal. Az egyének helyzetének javítása mellett, az őket foglalkoztató vállalkozások számára is elérhetővé válik az uniós forrás bevonása, hozzájárulva terheik átmeneti csökkentéséhez. A projekt célcsoportját a járásban regisztrált álláskeresők és inaktívak képezik. Az "A" főtevékenység Tiszafüred Város Önkormányzatának feladata. A projekt keretében kidolgozásra és megvalósításra kerül a Helyi Foglalkoztatáspolitikai Paktum-stratégia és a Helyi Foglalkoztatáspolitikai Paktum-akcióterv. Tervezett még szakmai konferenciák, fórumok szervezése, a járási foglalkoztatást elősegítő partnerségi hálózat építése, a szakmacsoportokhoz kapcsolódó kerekasztalok életre hívása, működtetése, a vállalkozói szemlélet erősítése. A marketing kampányok mellett kiemelt feladat a vállalkozásösztönzés. A projekt keretében felállításra kerül egy Helyi Paktumszervezet, melynek küldetése egy széleskörű térségi partnerség megszervezése azzal a céllal, hogy azonosítsák a térség foglalkoztatásból eredő problémáit és mozgósítsanak minden rendelkezésre álló erőforrást egy integrált közös intézkedési stratégia kialakítása és megvalósítása érdekében. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek koordinálására kialakításra kerül egy Paktumiroda (5350 Tiszafüred, Örvényi út 5.), amely 1 fő főállású partnerségi koordinátorral kezdi meg működését.